General

Profile

Pavla Kadlecová

  • Responsible Person: Ladislav.Nesnera
  • Registered on: 11/12/2018
  • Last connection: 01/15/2021

Issues

Projects

Activity

01/15/2021

09:39 AM agenda Úkol #4285 (Uzavřeno): Členská schůze 2019

01/14/2021

10:07 AM agenda Úkol #4194 (Uzavřeno): členská schůze

10/26/2020

07:45 PM CityVizor 12.75 hours (Úkol #4328 (V řešení): Vývoj aplikace CityVizor)

zrcadlení dat z pražské instance - komunikace, redesign web + nové nápady pro redesign od Petra I. Apod., vývoj obecn...

07:39 PM CityVizor 0.75 hour (Úkol #4281 (V řešení): Úvaly)

chyba v zaslaých datech, poslali 2 x účto a žádný rozpočet - komunikace + evid., komunikace s paní Hájkovou - ODT mod...

07:38 PM CityVizor 12.75 hours (Úkol #4334 (V řešení): Středočeský kraj)

komunikace s pane Pluhařem + interní komunikace, cenová nabídka za CV, otázka členství apod., příprava strategie pro...

07:35 PM CityVizor 2.75 hours (Úkol #4348 (V řešení): spolupráce s dovavateli účetních systémů)

alternativní řešení pro Helios Fenix - telefonáty + maily - pracovní skupina, helios Fenix - opakovaná snaha o vzkříš...

07:23 PM CityVizor 6.00 hours (Úkol #4314 (V řešení): Strategie CityVizoru)

argumenty pro starosty - krajské volby - zpetná vazba od politiků - Válek a Olmr + komunikace, hrubé seznámení se Ak...

07:03 PM CityVizor 0.25 hour (Úkol #4332 (V řešení): Rudná)

oprášení komunikace

07:02 PM CityVizor 0.25 hour (Úkol #4355 (V řešení): Praha Vinoř)

hledání informací pro reakci + odpověď

07:01 PM CityVizor 8.25 hours (Úkol #4342 (V řešení): Ostrava)

nové připomínky Ostravy + komunikace s MŠ + poznámky, komunikace - pokyny pro gordic k úpravě náboje atd. + evidence...

Also available in: Atom