Project

General

Profile

h1. Úkoly neboli tikety h3. Jak přijmout, vyřešit a vrátit tiket Princip je jednoduchý: **Zbavit se tiketu, a to tak, že ho co nejdřív vyřeším. Cílem je nemít žádné tikety.** Figuruje zde _zadavatel_ (Zoltán) tiketu a jeho _vlastník_ (Vasil). * Zadavatel vytvoří tiket (stav *Nový*) a jako vlastníka nastaví člověka, který má tiket řešit. Nastaví také prioritu úkolu, jeho termín a další parametry. _Zoltán vytvoří tiket, kde požaduje provedení korektury. Jako vlastníka vybere Vasila. Úkol má termín za týden._ * Vlastník tiket posoudí a podle situace mu změní stav: * pokud ho může řešit hned, nastaví mu stav **V řešení** * pokud ví, že mu v řešení něco brání, nastaví stav **Čeká se** _Vasil se podívá na text, který má opravit. Má dalších 15 tiketů, takže do tohoto se nebude pouštět, má na to týden, počká to. Nastavuje stav Čeká se._ * Ze stavu **Čeká se** vedou dvě cesty: * tiket lze řešit, tedy stav **V řešení** - vlastník se mu věnuje * tiket nelze řešit, stav **Nelze vyřešit** a změna vlastníka na zadavatele _Den před termínem má Vasil 25 tiketů, ale ví, že tento vyřešit musí. Zoltán prudí, jestli na tom dělá. Vasil nastavuje stav na V řešení a začne se tomu věnovat._ * Pokud se tiket řeší, měl by být dokončen. * Pokud se to podaří, stav tiketu je nastaven na **Provedeno** a jako vlastník je nastaven zadavatel. * Pokud se tiket nepodaří dokončit, pak je stav nastaven na **Nelze vyřešit** a jako vlastník je opět nastaven zadavatel. _Vasil dokončuje korekturu, nastavuje Provedeno a jako vlastníka Zoltána._ * Zadavatel posoudí tiket se stavem **Provedeno**. * Pokud je tiket skutečně splněn, nastaví mu stav **Uzavřeno**. Tiket je tímto vyřešen a archivován. * Pokud tiket splněn není, je vrácen řešiteli (tedy opět změna vlastníka) se stavem **V řešení** a proces se opakuje. _Zoltán kontroluje článek, vidí, že proběhly drobné úpravy a je spokojen. U tiketu nastavuje stav Uzavřeno a píše vzkaz "Díky, je to ok"._ Happy end. :'-) h3. Celý proces jako schéma !https://docs.google.com/a/liberix.cz/drawings/pub?id=1dEpG3JXrNndRDYyKbBDrdN4NWdo0RkhbVvTCT4BEsm0&w=670&h=569! !http://ukoly.liberix.cz/attachments/3/predat-tiket.png!