Project

General

Profile

h1. Stručné informace o implementaci * Redmine 1.0.5.stable.4574 (MySQL) * server je provozován u "vpsFree.cz":http://vpsfree.cz/ na Debian GNU/Linux 5.0 lenny * struktura adresářů: |_.umístění|_.popis| |/usr/local/lib/redmine|vlastní aplikace udržovaná pomocí SVN| |/usr/local/lib/redmine_backup|denní zálohy| |/usr/local/lib/redmine_tools|pomocné scripty|