Project

General

Profile

h1. Zálohování * "vpsFree.cz":http://vpsfree.cz/cz zálohuje denně v nočních hodinách celý server pomocí rdiff-backup * zálohy se ponechávají 14 dnů * obnovu lze provést po připojení zálohovacího FS do /vpsadmin_backuper/ (z web rozhraní vpsFree.cz) * vlastní Redmine je o půlnoci zálohován pomocí mysqldump * zkomprimované zálohy jsou uloženy v /usr/local/lib/redmine_backup po 90 dnů tj. zpět se lze vrátit o 104 dny