Project

General

Profile

Obecný požadavek #771

Uživatelský dotaz "podílel jsem se na řešení"

Added by Anonymous almost 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Start date:
06/07/2011
Due date:
% Done:

100%

Spent time:

Description

Lze vytvořit uživatelský dotaz pro stav, kdy jsem se podílel (řešil jsem) tiket? Běžný postup je, ež člověk A zadá člověku B tiket, ten ho vyřeší a vrátí ho člověku A. Nefiguruje ale ani jako autor, ani jako vlastník tiketu, prostě jen v historii. Je nějaká možnost, jak tyto tikety zobrazit? Praktický význam: moje hotová práce (Vím, že jsme to už řešili, ale opět je to aktuální a vývoj jistě pokračuje.)

History

#3 Updated by Anonymous almost 10 years ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno
  • Assignee changed from Anonymous to Ladislav Nešněra

#2 Updated by Ladislav Nešněra almost 10 years ago

  • Status changed from Nový to Provedeno
  • Assignee changed from Redmine Admin to Anonymous
  • % Done changed from 0 to 100

#1 Updated by Ladislav Nešněra almost 10 years ago

O takové možnosti nevím. Odhaduji, že komentář je jenom provázaný záznam, tudíž nepůjde odlišit člověka, který se podíle na realizaci od někoho, kdo "pouze" komentoval. Snad kdyby existovala historie obsahu pole "Přiřazeno".. (Ale to nevím, do strukturu databáze jsem se nedíval) Osobně za korektní řešení považuji postup, když zadavatel/autor při potvrzování vrátí "Přiřazeno" na osobu, která úkol řešila * zadavatel se u tiketu nikdy nemění tj. tento údaj se neztratí * zachová se tím právě údaj o řešiteli => možnost vytvořit uživatelský dotaz * při změně stavu na "Uzavřeno" je řešitel informován e-mailem (ví, že je to OK a obdrží i případnou zpětnou vazbu z komentáře)

Also available in: Atom PDF