Project

General

Profile

Obecný požadavek #38

Rozhodnutí o používání Redmine

Added by Redmine Admin over 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
12/22/2010
Due date:
01/31/2011
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:

Subtasks

Obecný požadavek #46: Plán/Návod používáníUzavřenoLadislav Nešněra

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra about 10 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno
  • Assignee set to Ladislav Nešněra

bylo uvedeno do praxe

Also available in: Atom PDF