Project

General

Profile

Hlášení chyby #361

zprovoznit zakládání úkolů e-mailem

Added by Ladislav Nešněra about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Někdy
Start date:
02/13/2011
Due date:
% Done:

100%

Spent time:

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra about 10 years ago

  • Status changed from Čeká se to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100
chyba byla v parametrech. Jak se zdá, defaultní hodnoty pro project a tracker jsou povinné. Příkaz jsem navíc přespal z cronu do scriptu. Více "zde":http://www.redmine.org/issues/7791

Also available in: Atom PDF