Project

General

Profile

Obecný požadavek #346

Test termínovaného úkolu - přijatý řešitelem

Added by Redmine Admin about 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Vysoká
Start date:
12/17/2010
Due date:
12/18/2010
% Done:

100%


Description

ověření, zda dojde upozornění na překročený termín

Also available in: Atom PDF