Project

General

Profile

Obecný požadavek #334

Obecný požadavek #322: administrace Redmine

vyřešit zálohování

Added by Ladislav Nešněra about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Vysoká
Target version:
Start date:
12/12/2010
Due date:
03/13/2011
% Done:

100%

Spent time:

History

#2 Updated by Ladislav Nešněra about 10 years ago

  • Status changed from Čeká se to Uzavřeno
  • % Done changed from 90 to 100
* zálohování funguje dle tohoto scénáře * byla ověřena obnova stavu

#1 Updated by Redmine Admin about 10 years ago

  • Due date set to 03/13/2011

Also available in: Atom PDF