Project

General

Profile

Úkol #3293

Domluvit na orgu rozesílání programu co nejdříve (jak je schválen radou) (i do komisí)

Added by Michal Sadílek about 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Atlas
Start date:
10/26/2015
Due date:
% Done:

0%

Also available in: Atom PDF