Project

General

Profile

Obecný požadavek #328

Obecný požadavek #322: administrace Redmine

ověření použitelnosti Redmine pro Liberix

Added by Ladislav Nešněra about 10 years ago. Updated about 10 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Nízká
Start date:
11/27/2010
Due date:
% Done:

0%


Description

- vyzkoušení funkčnosti a porovnání s potřebami Liberixu - rozhodnutí o produkčním nasazení

History

#1 Updated by Redmine Admin about 10 years ago

  • Due date deleted (01/07/2011)
testuji chování "Dude date" u hierarchie úkolů

Also available in: Atom PDF