Project

General

Profile

Nápad #3068

Apka na odpady - zvyšování třídění odpadů

Added by Hanka Kašpaříková over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Informatika

Description

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6684824 Jihlava spouští aplikaci na ověřování návštěv sběrných dvorů Datum: 26. 1. 2015, zdroj: Magistrát města Jihlavy, rubrika: Regiony Magistrát města Jihlavy umístil na web aplikaci ([[http://extranet.jihlava-city.cz/mtpl/]]), prostřednictvím které si občané zapojení do Programu zodpovědného nakládání s odpady mohou ověřit, zda splňují podmínky pro získání slevy z poplatku za svoz odpadu. Pro získání slevy z poplatku za odpad je nutné být zaregistrovaný do tzv. motivačního programu a dvakrát za půlrok donést do sběrného dvora odpad. Do programu se již zapojilo na sedm tisíc Jihlaváků, kteří si nyní mohou snadno a rychle na webu zjistit, zda splňují požadavky pro přiznání slevy 65 korun na osobu. „Jde o reakci na časté dotazy občanů, kteří se do programu zapojili. Nepamatují si jistě, kolikrát se na sběrný dvůr dostavili, a tak nás často kontaktují. Tato aplikace jim umožní si stav zjistit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ vysvětluje pohnutky úřadu ke vzniku aplikace vedoucí ekonomického odboru jihlavského magistrátu Jan Jaroš. K přihlášení do aplikace, kterou vytvořili informatici magistrátu, potřebují zapojení občané pouze číslo své Jihlavské karty nebo odpadové karty, kterou dostali při registraci. V aplikaci uvidí, kolikrát některý z členů společné domácnosti navštívil sběrný dvůr a zda je splněn požadavek na snížení poplatku. Obyvatelé města Jihlavy patří, co se týká vztahu k životnímu prostředí, k nejodpovědnějším v České republice, Jihlava patří k městům s nejvyšší mírou třídění odpadů z domácností, radnice třídění odpadu dlouhodobě podporuje. „Už částečné údaje z loňského roku vykazují další nárůst třídění odpadu v Jihlavě, v polovině února budeme mít definitivní čísla. Zdá se, že Program odpovědného nakládání s odpady spolu s dalšími aktivitami zafungoval,“ očekává dobrá čísla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Občané v Jihlavě vytřídí asi 29 procent odpadu, což je nad republikovým průměrem, nicméně jihlavská radnice si dává za cíl dosáhnout míry třídění až 50 procent. Kromě Programu odpovědného nakládání s odpady, rozšiřování sítě sběrných dvorů a trvalé osvěty také postupně rozšiřuje třídění biologicky rozložitelného odpadu. V roce 2016 by mělo být možné třídit bioodpad v celém městě. Radek Tulis

Also available in: Atom PDF