Project

General

Profile

Úkol #3058

Útvar hlavního architekta

Added by Jakub Kořínek over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
V řešení
Priority:
Normální
Category:
Územní plán
Start date:
02/11/2015
Due date:
% Done:

30%


Description

Útvar hlavního architekta je pracovní název zamýšlené instituce, která se pravděpodobně nakonec bude jmenovat jinak. Může to být třeba něco jako pražský Institut plánování a rozvoje, zkrátka instituce, kde budou pod jednou střechou vznikat všechny koncepce, týkající se rozvoje města, včetně územního plánu, a to tak, aby "spolu mluvily jednou řečí". V této chvíli externí dodavatel, vzešlý z výběrového řízení, zpracovává rešerše podobných institucí v jiných evropských městech. Obecně vzato je celý proces na správné cestě, je ale třeba jej aktivně sledovat a průběžně připomínkovat.

History

#4 Updated by Jakub Kořínek over 5 years ago

  • Status changed from Čeká se to V řešení
  • % Done changed from 10 to 30

#3 Updated by Dean Obritzhauser over 5 years ago

Povíš nějaké info ze schůzky? ,;))

#2 Updated by Jakub Kořínek over 5 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se

#1 Updated by Jakub Kořínek over 5 years ago

Zpřesnění: Pracovní název připravované instituce je Institut městského architekta. Nyní se zpracovává podkladová studie s názvem Návrh řešení instituce městského architekta v Brně. Zpracovávají ji Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna. Termín odevzdání je 16. března 2015. 23. února máme první schůzku poradního sboru náměstka primátora k tomuto tématu se zpracovateli podkladové studie.

Also available in: Atom PDF