Project

General

Profile

Úkol #3028

Aplikace zobrazující svěřený majetek městských částí

Added by Hanka Kašpaříková over 5 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Informatika
Start date:
01/28/2015
Due date:
12/31/2017
% Done:

0%


Description

Součástí Statutu města Brna je příloha č. 4, která obsahuje seznam majetku SMB svěřeného městské části. Odbor majetkový 2x do roka aktualizuje tuto přílohu (k prosinci a k červnu). V současné době, pokud chce někdo zjistit, komu je konkrétní pozemek svěřený, musí si najít příslušný statut-přílohu-rozzipovat si to, najít si MČ (která se skrývá pod kódem - viz přiložený soubor) a následně si najít parcelní číslo. Pokud tam p. č., pak ho zřejmě MČ nemá svěřený. S tímhle postupem se ale nedá koncepčeně pracovat (třeba sdružení mající zájem v obci něco udělat). Proto by bylo vhodné: 1. Na mapovém podkladě (katastrálka CUZK - má ji např. OÚPR na územní plán) vytvořit apku, 2. ve které budou podbarvené veškeré pozemky SMB, 3. následně na tom budou barevně vyznačeny pozemky SMB svěřené městským částem. 4. V budoucnu, jako bonus by tam mohly být pozemky i MČ (není jich moc). 5. A jako další bonus by tam mohla být vrstva pozemků, které vlastní SMB a jsou ve správě nějaké městské společnosti - LMB, Bkom apod. No a pak to celé jen patřičně zpropagovat, hodit na web. Bude to chtít samozřejmě pravidelnou aktualizaci (svěření 2x/rok, prodej pozemků se dělá zřejmě průběžně-nevím.) Díky za realizaci. :)

vyhl2013_10p4_III.zip (509 KB) Hanka Kašpaříková, 01/28/2015 11:27 AM

History

#3 Updated by Jiří Ulip almost 3 years ago

  • Assignee deleted (Jiří Ulip)

#2 Updated by Jiří Ulip about 4 years ago

  • Description updated (diff)
  • Due date changed from 12/31/2015 to 12/31/2017

Dela se na tom v ramci GISu.

#1 Updated by Jiří Ulip over 5 years ago

  • Tracker changed from Nápad to Úkol
  • Due date set to 12/31/2015
  • Assignee set to Jiří Ulip
To zní jako rozumný nápad. Výhledově (velmi) se na to podívám.

Also available in: Atom PDF