Project

General

Profile

Úkol #3020

rozjet debaty na sociální témata související s bytovou politikou – vyloučené lokality

Added by Michal Sadílek almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Atlas
Start date:
01/25/2015
Due date:
% Done:

0%


Description

(Martin Freund, Matěj)

Also available in: Atom PDF