Project

General

Profile

Úkol #3009

Prověřit konkrétní nedostatky na ČMBS

Added by Michal Sadílek almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Atlas
Start date:
01/25/2015
Due date:
% Done:

0%


Description

(Matěj) Petr Kalousek a Martin Freund uvedli na setkání 19. 1. 2015 konkrétní příklady, kdy ČMBS nefunguje dobře (bohužel nejsou v zápise)

Also available in: Atom PDF