Project

General

Profile

Úkol #3008

Zjistit zda je při privatizaci bytů možno přidat do smlouvy předkupní právo pro město

Added by Michal Sadílek over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Atlas
Start date:
01/25/2015
Due date:
02/02/2015
% Done:

0%


Description

(pro právníka)

History

#1 Updated by Hanka Kašpaříková over 5 years ago

  • Tracker changed from Nápad to Úkol
  • Due date set to 02/02/2015

Also available in: Atom PDF