Project

General

Profile

Úkol #3007

vystavit na web nový vzor darovací smlouvy

Added by Anonymous about 6 years ago. Updated 10 months ago.

Status:
Zrušeno
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
01/28/2015
Due date:
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description


Related issues

Related to OpenAlt z.s. - Úkol #3042: připravit návrh vzoru darovací smlouvy Zrušeno 02/06/2015

History

#4 Updated by Michal Stanke 10 months ago

  • Tracker changed from Obecný požadavek to Úkol
  • Status changed from Nový to Zrušeno
  • % Done changed from 0 to 100

Součást #3042.

#3 Updated by Michal Stanke 12 months ago

  • Description updated (diff)
  • Due date deleted (02/04/2015)
  • Assignee deleted (Jan Mareš)

#2 Updated by Michal Stanke about 3 years ago

  • Related to Úkol #3042: připravit návrh vzoru darovací smlouvy added

#1 Updated by Martin Holec over 5 years ago

  • Description updated (diff)
Honzo, můžeš prosím do tohoto ticketu vložit vzor darovací smlouvy? Bude se hodit při jednání s partnery listopadové konference.

Also available in: Atom PDF