Project

General

Profile

Úkol #2980

Prezentovat naše kroky při zveřejňování smluv

Added by Michal Sadílek almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Atlas
Start date:
01/16/2015
Due date:
% Done:

0%


Description

Napsat článek, který pečlivě popíše náš postup ve věci, tak aby byla veřejnost odpovídajícím způsobem informována. (Dát si záležet)

Also available in: Atom PDF