Project

General

Profile

Nápad #2967

Podnět na/vytvoření mapy venkovní reklamy TSB

Added by Hanka Kašpaříková almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Informatika

Description

Technické sítě Brno nemají mapu venkovních reklam, jako například RENGL (http://www.rengl.cz/seznam-ploch-brno). Pokud si člověk chce pronajmout plochu, musí zavolat pracovníkovi se sdělením ulice, na které chce pronajmout plochu a pracovníci teprve zjišťují, kdy a která plocha je volná. Podle mě to: 1. zneefektivňuje práci zaměstnanců TSB (raději si sama nadiktuji číslo konkrétního poutače, než se domlouvat na tom, který sloup myslí oni, a který já) 2. snižuje množství pronajatých ploch (mám zkušenost, že nám řekli, že konkrétní ulice jsou plné a v době, kdy jsme tam chtěli něco dát, byly stále k pronájmu). Očividně tak tento systém nefunguje. Bylo by vhodné iniciovat vytvoření mapy popojené s interním systémem (při nahrávání smluv do interního systému by se zaklikl pronájem dané plochy, a tím i možnost pronájmu na další období). Ze systému by se daly vygenerovat poutače, které jsou nevyužívány, a tyto by se stáhly/přemístili (snížení znečištění města zbytečnými reklamními plochami).

Related issues

Copied to Otevřená radnice - Nápad #3155: ifNCISJHkLxVXEIHOSG Uzavřeno 01/12/2015

History

#2 Updated by Anonymous over 5 years ago

#1 Updated by Hanka Kašpaříková almost 6 years ago

Srovnání, co má TSB na webu: http://www.tsb.cz/?akce=venkovni-reklama

Also available in: Atom PDF