Project

General

Profile

Úkol #2965

Veřejně přístupná webová aplikace povolených billboardů

Added by Hanka Kašpaříková almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Informatika
Start date:
01/12/2015
Due date:
% Done:

0%


Description

Webová aplikace má za cíl přehledně ukázat správním řízením povolené billboardy, zejména na pozemcích města Brna. Následně i dalších pozemcích vlastněných veřejnými institucemi. Cílem je zredukovat na území města Brna na černo postavené billboardy a zajistit bezpečnost silničního provozu. A to prostřednictvím zapojení veřejnosti, která bude mít možnost si pomocí aplikace snadno zjistit, zda se jedná o povolený billboard, a pokud ne dostane možnost jej nahlásit příslušnému správnímu orgánu.

History

#6 Updated by Michal Závodský over 5 years ago

Už se mě aktuálně ptá i Petr Marčišák, jak se tedy bude postupovat - asi bych to nehrotil, ale nějaký výkop by to chtělo :-) Hanka Kašpaříková napsal: > Tip, > > jak to teď řeší v Praze. > > http://archiv.ihned.cz/c1-63523510-zacina-cisteni-billboardove-dzungle

#4 Updated by Michal Závodský over 5 years ago

Dle mého by to mělo mít tato data: 1) zda je billboard povolen příslušným stavebním úřadem (tím může být i Odbor dopravy - budˇměsta Brna nebo Krajského úřadu, podle toho, komu patří silnice, v jejímž ochranném pásmu se billboard nachází) 2) zda vlastník pozemku (kupř. Město Brno nebo za něj třeba coby správci pozemků BKom nebo Městská část) mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem billboardu a kolik za umístění berou nájemné a na jak dlouho je billboard z jejich strany povolen

#3 Updated by Hanka Kašpaříková almost 6 years ago

Dle mého by to mělo vytvořit město. Data by podávaly jednotlivé stavební úřady, přes které jde povolovací proces. Nebudu to vypisovat podrobně, ale velice obecně, umístění billboardu musí projít správním řízením/povolením.

#2 Updated by Michal Sadílek almost 6 years ago

Kdo by měl takovou aplikaci vytvořit? A kdo bude poskytovat data?

#1 Updated by Hanka Kašpaříková almost 6 years ago

  • Assignee deleted (Jiří Ulip)

Also available in: Atom PDF