Project

General

Profile

Obecný požadavek #2888

zorganizovat 110. sraz OA

Added by Ladislav Nešněra over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
Due date:
11/11/2014
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:
No

History

#13 Updated by Ladislav Nešněra about 6 years ago

#12 Updated by Ladislav Nešněra about 6 years ago

#11 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Status changed from Provedeno to Uzavřeno

#10 Updated by Petra Kalábová over 6 years ago

  • Checklist item changed from to [x] tvořit zprávičku na webu OA

#9 Updated by Petra Kalábová over 6 years ago

  • Checklist item changed from to [x] propagovat na Ábíčku a Rootu

#8 Updated by Petra Kalábová over 6 years ago

  • Checklist item changed from to [x] twítnout

#7 Updated by Petra Kalábová over 6 years ago

  • Checklist item changed from to [x] rezervovat místo v Brně

#6 Updated by Petra Kalábová over 6 years ago

  • Status changed from Nový to Provedeno

#5 Updated by František Kučera over 6 years ago

Máme rezervaci v Praze – v Lokalbloku (už jsme tam byli) od šesti.

#4 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

v Brně by se do organizování měl zapojit i Martix

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Due date set to 11/11/2014
  • % Done changed from 100 to 0

předpokládám praxí úspěšně ověřenou součinnost s Frantou.. ;) :-D

#2 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

Also available in: Atom PDF