Project

General

Profile

Obecný požadavek #2887

stále problémy s doručování na Gmail

Added by Ladislav Nešněra over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
11/06/2014
Due date:
11/10/2014
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description

Z nových lidí mi zas nereagují lidé s poštou na Gmailu. Je něco, co v tom můžeme udělat?

History

#2 Updated by Martin Holec over 5 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Nový to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100
Vyřešeno, problém byl v přeposílání příchozího spamu našim mailing listem na servery Google.

Pobrobné vysvětlení je v komentáři #3 v ticketu: #2860

E-maily z mailing listů již všem členům do jejich schránek chodí. Ovšem stále tu převládá sociální problém a to, že někteří členové při osobním rozhovoru řekli, že mají na mailing listy nastavené filtry a příslušné složky nečtou. Důvodem je, že je nezajímají témata probíraná na mailing listu clenove@ a v mnoho z nich řeklo, že jestli po nich něco chceme, tak ji máme napsat přímo.

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

do sledování jsem přidal naše administrátorské jádro

Also available in: Atom PDF