Project

General

Profile

Obecný požadavek #2844

ověřit doručování konfery rada@ a openalt2014@ Martixovi

Added by Ladislav Nešněra over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Vysoká
Category:
-
Target version:
-
Start date:
09/07/2014
Due date:
09/08/2014
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description

Martix asi nechodí. Zjisti, prosím, kde do drhne.

History

#4 Updated by Martin Holec over 5 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from V řešení to Uzavřeno
  • % Done changed from 0 to 100
Toto už je naštěstí vyřešeno od listopadu 2014. Problém byl v tom, že doména openmobility.cz byla nastavená v Postfixu jak na starém virtuálu, tak na novém. Na novém běžela Sympa s mailing listy, ale na starý odkazovaly DNS záznamy. Všechny e-maily nový Postfix zadržoval, protože preferuje záznamy ve své interní konfiguraci domén před dotazy na DNS.

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

Přihodil jsem do sledování ještě Ivira, ať už jsou ve věci angažovaní všichni, co mají admin přístup.

#2 Updated by Martin Holec over 6 years ago

Chodi mi jen openalt2014@, ale rada@ nikoliv.

#1 Updated by František Kučera over 6 years ago

  • Status changed from Nový to V řešení

Also available in: Atom PDF