Project

General

Profile

Obecný požadavek #2695

Obecný požadavek #2630: OpenAlt 2014 (před)

Obecný požadavek #2688: Partneři

Obecný požadavek #2693: Domluvit partnery a zajistit plnění vzniklých závazků

převzít a dovést na místo materiály od partnerů

Added by Ladislav Nešněra almost 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
konference OA
Target version:
Start date:
10/27/2014
Due date:
10/31/2014
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:

Description

jde o letáčky, reklamní předměty, bannery apod.,


Related issues

Copied from OpenAlt - Obecný požadavek #2296: zajistit drobné propagační materiály Uzavřeno 10/28/2013
Copied to OpenAlt - Obecný požadavek #3212: převzít a dovést na místo materiály od partnerů Uzavřeno 10/27/2014 10/31/2014

History

#10 Updated by Ladislav Nešněra almost 6 years ago

#9 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

 • Status changed from Provedeno to Uzavřeno

Díky. Jsi náš nejlepší skladník (y)

#8 Updated by Lukas Grygera over 6 years ago

 • Status changed from Nový to Provedeno
 • Assignee changed from Lukas Grygera to Ladislav Nešněra
 • % Done changed from 0 to 100

dovezeno

#7 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

 • Description updated (diff)

test upozorňování - příliš žluťoučký kůň

#6 Updated by Lukas Grygera over 6 years ago

 • Category set to konference OA
 • Assignee set to Lukas Grygera

#5 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

 • Target version set to OpenAlt 2014
 • % Done changed from 100 to 0

#4 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

 • Subject changed from zajistit drobné propagační materiály to převzít a dovést na místo materiály od partnerů
 • Due date changed from 10/28/2013 to 10/31/2014
 • Start date set to 10/27/2014

#2 Updated by Ladislav Nešněra almost 7 years ago

 • Vhodné pro dobrovolníka deleted (No)

#1 Updated by Ladislav Nešněra almost 7 years ago

 • Status changed from Uzavřeno to Nový

Also available in: Atom PDF