Project

General

Profile

Obecný požadavek #2278

Obecný požadavek #2255: LinuxAlt 2013 (před)

Obecný požadavek #2393: Tisk

Vytisknout programy pro místnosti

Added by Ladislav Nešněra almost 8 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
Due date:
10/31/2013
% Done:

100%

Vhodné pro dobrovolníka:
No

Description

Je třeba vytisknout programy pro jednotlivé místnosti a nástěnky. Každý den v minimálně 8 kopiích na hlavičkový papír.


Related issues

Copied from OpenAlt - Obecný požadavek #1725: Programy pro místnosti Uzavřeno 10/22/2012
Copied to OpenAlt - Obecný požadavek #2707: Vytisknout programy pro místnosti Uzavřeno 10/27/2014 10/31/2014

History

#7 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Status changed from Provedeno to Uzavřeno

Nějak se nám ty místnosti zdvojily, co? (myslím počtem )

#6 Updated by Jaroslav Reznik over 7 years ago

 • Status changed from V řešení to Provedeno
 • % Done changed from 30 to 100

#5 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Due date changed from 10/29/2013 to 10/31/2013

#4 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Status changed from Nový to V řešení
 • Assignee set to Jaroslav Reznik
 • % Done changed from 0 to 30
 • Vhodné pro dobrovolníka set to No

Tisk domluven na pátek - aby se zachytili ještě případné změny v rozvrhu

#3 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Subject changed from Programy pro místnosti to Vytisknout programy pro místnosti

#2 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Due date changed from 10/22/2012 to 10/29/2013

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 7 years ago

 • Parent task changed from #2255 to #2393

Also available in: Atom PDF