Project

General

Profile

Obecný požadavek #2194

Upgrade na Debian 7.1 a Redmine 2.3.1

Added by Ladislav Nešněra almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Uzavřeno
Priority:
Normální
Start date:
07/07/2013
Due date:
% Done:

0%

Spent time:

Description

+ testováno některé pluginy

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra almost 8 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřeno

Also available in: Atom PDF