Project

General

Profile

Obecný požadavek #1179

odlišit zprávy pro přihlížející od ostatních

Added by Ladislav Nešněra almost 9 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
V řešení
Priority:
Normální
Start date:
10/30/2011
Due date:
07/15/2014
% Done:

10%


Description

V tuto chvíli splývají informativní zprávy s tím, kdy je vyžadována činnost

History

#1 Updated by Ladislav Nešněra over 6 years ago

  • Due date changed from 11/10/2011 to 07/15/2014

Also available in: Atom PDF